Behandlingar

Så här kan vi hjälpa dig

Vid första besöket görs en grundlig undersökning för att komma fram till vad som är orsaken till ditt problem. Utifrån denna så kommer vi tillsammans fram till en behandlingsplan. Behandlingen kan bestå av olika övningar för att förbättra rörelsekontroll, stabilitet, styrka och/eller uthållighet, manuell behandling, gruppträning, akupunktur, stötvågsbehandling, och råd och undervisning av orsak till smärta/symtom.

Nedan kan du läsa mer om de behandlingar vi kan erbjuda.

Manuell behandling

Manuell behandling används oftast i kombination med träning. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Gymträning

Grunden till smärtfri rörelse är kontroll. Rehabilitering påbörjas vanligtvis med lågbelastad rörelsekontrollträning för att sedan övergå till mer högbelastande träning. Det kan vara allt ifrån hemövningar till träning i vårt gym.

Bassängträning

Det finns möjlighet att delta i rehabiliteringsträning i bassäng efter sjukgymnastens bedömning. Sjukgymnasten leder träningen.

BOA- artrosskola

I artrosskolan får du lära dig mer om artros och hur du kan behandla den. Metoderna som artrosskolorna tillämpar bygger på aktuell forskning och du kan hitta artrosskolor på många platser i Sverige. Ju tidigare i sjukdomsförloppet du går artrosskola, desto bättre effekt har den.

Efter att du blivit bedömd hos sjukgymnast börjar artrosskolan. Den består av tre teoritillfällen med information om vad artros är, möjliga riskfaktorer, vilka behandlingar som finns samt tips om hur du själv kan hantera din sjukdom. Ett av informationstillfällena leds av en person som själv har artros och som har fått utbildning för att informera andra patienter. Här får du veta hur man kan leva ett gott liv trots artros.

Du erbjuds ett eget träningsprogram samt möjligheten att träna tillsammans med andra en period under handledning av en sjukgymnast. Träningen är frivillig men målet är att så många som möjligt ska vilja lära sig mer om hur man kan lindra sin artros genom att träna rätt. Tre månader efter första besöket följs resultaten efter artrosskolan upp. Efter tolv månader får du ett uppföljande frågeformulär.

Akupunktur

Akupunktur som behandlingsmetod har funnits i flera tusen år. Modern västerländsk forskning har funnit vetenskapligt stöd för dess effekter och genom socialstyrelsens godkännande har akupunktur fått plats inom svensk sjukvård, främst som behandlingsmetod mot smärta.

Stötvågsbehandling

Sedan 1990-talet har stötvågsbehandling använts för så kallade muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor, sk tendinopatier, som man de senaste femton åren alltmer behandlat med stötvågsbehandling.

Stötvågsbehandling anses öka den metaboliska aktivitet i cellen, ge ökad blodcirkulation, ökad återuppbyggnad av vävnaden och minska smärta.